Drop in Kizomba

Kizomba drop in på Folkestedet. Gratis adgang!

Der vil de fleste gange være undervisning kl. 19.30.
Se her hvad der er planlagt: https://kizomba-aarhus.dk/kizomba-paa-folkestedet-efteraaret-2015/

30-45 minutters undervisning.
Deltager du i undervisningen betaler du kr. 20,- direkte til underviseren.

Herefter er der fri dans.