Drop in Kizomba

Kizomba drop in på Folkestedet.

Gratis adgang!

Der vil de fleste gange være undervisning kl. 19.30.

Se her hvad der er planlagt: https://kizomba-aarhus.dk/kizomba-paa-folkestedet-efteraaret-2015/

30-45 minutters undervisning. Deltager du i undervisningen betaler du kr. 20,- direkte til underviseren. Herefter er der fri dans.