Kizomba drop in på Folkestedet

Kl 19:30 vil der være ca 30 minutters undervisning. Herefter er der kizombatek med fri dans.

Deltager du i undervisning, betaler du kr. 20,- direkte til underviseren. Mobilpay modtages.

Det er ikke nødvendigt at medbringe en partner, da der skiftes undervejs i undervisningen.

Du skal benytte Folkestedets hovedindgang (glasdøren), når du skal ind/ud. Er der ingen til at lukke dig ind, så benyt ringklokken!
Info til alle jer der deltager i onsdags social på folkestedet.

Folkestedet har bedt os om at vi absolut kun må lukke medlemmer af vores egen forening ind ved de events vi har. Hvis der står flere ved indgangen skal de lukkes ind af deres egen forening.

Dette for at undgå uvedkommende kommer ind og skaber utryghed for os der bruger stedet. Jeg håber i alle vil hjælpe med at respektere dette og møder i personer som ikke vil respektere dette så tage fat i den ansvarlige for aftenens social.